audio predp. avdio-, zvočen, slušen

audio conference ORG seja po telefonu, avdiokonferenca
audio-typist DEL fonotipist(ka), strojepiska po magnetofonskem zapisu, strojepiska po diktafonuVir: Veliki angleško-slovenski (moderni) poslovni slovar - Lidija Šega

Komentiraj slovarski sestavek