case
I. sam.
1. KOM, TRANS zaboj, škatla, kaseta, etui
2. kovček, aktovka
3. JUR sodni primer, tožba
4. dogodek, zadeva, primer
II. gl. KOM, TRANS pakirati/spravljati v zaboje

cases and controversies JUR, AM spori
case for damages JUR odškodninski spor, tožba za povrnitev škode
case history JUR anamneza, opis (dosedanjega poteka) primera
case law JUR precedenčno pravo, sodna praksa
case precedents JUR sodna praksa
case-rate discount KOM količinski popust na število naročenih zabojev
case study EKON proučevanje primerov/dogodkov
case of wine KOM zaboj vina 12 steklenic
case work DRUŽB socialno delo, skrb za posamezne socialne primere
case worker DRUŽB socialna delavka, patronažna sestra DEL, ORG referent, kdor obdeluje predmet/zadevo

attaché case poslovni kovček
beauty case TRANS, TUR kozmetični kovček, toaletna torbica
brief-case aktovka, mapa za spise
civil case JUR civilna pravda/zadeva
court case JUR sodni spor, tožba
display case KOM razstavna vitrina, razstavni pult
key case etui za ključe
leading case JUR sodni/pravni presedan
lower-case lettering pisanje z malimi črkami
packing case (embalažni) zaboj za prevoz lomljivega blaga
referee in case-of-need BANČ, FIN naslov za nujni primer, naslov v primeru potrebe/nuje unovčenje menice
short case JUR po hitrem postopku obravnavana zadeva
show-case KOM (razstavna) vitrina
tool case kovček za orodje
weekend case TRANS, TUR manjši/ročni kovček
writing case pisalna mapa
upper-case initial letter velika začetnica črka

have a good case JUR imeti pravico na svoji strani, imeti dobre možnosti v sporu
have a strong case JUR imeti dobre/močne dokaze/argumente (v sporu), imeti dobro utemeljen/argumentiran zahtevek

as the case may be/require po potrebi, če/ko je to potrebno
as the case stands v tem primeru
A or B, as the case may be A oziroma (v danem primeru) B
in case of emergency v nujnem primeru, če je nujno
in case of need (with) BANČ če bo potrebno/nujno (se unovči pri) besedilo na menici
in case of nondelivery KOM, JUR v primeru nedobaveVir: Veliki angleško-slovenski (moderni) poslovni slovar - Lidija Šega

Komentiraj slovarski sestavek