cattle sam. AGR živina, govedo

cattle breeding govedoreja
cattle car/truck TRANS živinski vagon
cattle market KOM živinski sejem

small cattle drobnica
stray cattle AGR zablodela živinaVir: Veliki angleško-slovenski (moderni) poslovni slovar - Lidija Šega

Komentiraj slovarski sestavek