citizen sam. DRUŽB, JUR
1. državljan
2. meščan, občan

citizen of honour častni meščan
citizen of the world DRUŽB svetovljan, kozmopolit

fellow citizen sodržavljan
nonresident citizen AM državljan, ki živi v tujini
private citizen občan, zasebnik, posameznik
resident citizen JUR, AM ameriški državljan s stalnim bivališčem v ZDA
senior citizen DRUŽB starejši občan, upokojenec
United States citizen JUR, POL državljan ZDA, ameriški državljanVir: Veliki angleško-slovenski (moderni) poslovni slovar - Lidija Šega

Komentiraj slovarski sestavek