contingency sam.
1. naključje, možnost, možen pojav nepričakovani in neugodni primeri
2. sam. mn. contingencies R-KNJ negotove obveznosti, nepredvideni stroški/izdatki
We have considered 10% for contingencies in our cost forecast. V predračunu stroškov smo upoštevali 10% za nepredvidene izdatke.

contingency account/fund/reserve R-KNJ, FIN rezervni sklad
contingency fee JUR, AM odvetniški honorar v določenem odstotku od doseženega (finančnega) izida pravde
My attorney is charging a contingency fee of 20% of the final settlement. Moj odvetnik si bo kot honorar obračunal 20% končnega izplačila, ki ga bom dosegel v tem sporu.
contingency insurance ZAV zavarovanje nepredvidljivih gospodarskih škod
contingency plan rezervni načrt, načrt (dela) v posebnih/nepredvidenih razmerah

for any contingency za vsak primerVir: Veliki angleško-slovenski (moderni) poslovni slovar - Lidija Šega

Komentiraj slovarski sestavek