door sam. vrata

door-to-door airport limousine service TRANS individualni prevoz potnikov na letališče in z letališča
door to door canvassing KOM prodaja od vrat do vrat, zbiranje naročil po hišah, anketiranje na domu
door-to-door delivery KOM, TRANS dostava na dom
door-to-door salesman KOM trgovski potnik ki prodaja po hišah akviziter
door-to-door selling KOM prodaja po hišah, prodaja od vrat do vrat
door-to-door service/transport TRANS integralni transport, dostava od vrat do vrat
doorstep selling KOM prodaja po hišah, prodaja od vrat do vrat

french door TUR steklena/balkonska vrata
private door zasebni/posebni vhod

deliver free door KOM, TRANS dobaviti do (skladišča) kupca brez dodatnih stroškov za kupca
close one's doors EKON zapreti, prenehati poslovati
open one's doors EKON odpreti se, začeti poslovatiVir: Veliki angleško-slovenski (moderni) poslovni slovar - Lidija Šega

Komentiraj slovarski sestavek