farmer sam. AGR
1. kmet, poljedelec, živinorejec
2. AM farmar

farmers' cooperative kmetijska zadruga
farmers' market KOM tržnica, zelenjavni trg

cattle farmer živinorejec
contract farmer EKON kmet kooperant
dirt farmer AM poljedelec, mali kmet
petty farmer AGR, EKON mali kmet
tenant farmer kmet zakupnikVir: Veliki angleško-slovenski (moderni) poslovni slovar - Lidija Šega

Komentiraj slovarski sestavek