holder sam.
1. JUR imetnik npr. pravice, patenta, licence
2. EKON (zemljiški) zakupnik
3. posoda, držalo, ovitek

holder of an annuity ZAV upokojenec, upravičenec do pokojnine
holder of a bill imetnik menice, remitent, indosat, indosatar
holder of a cheque BANČ čekovni upravičenec
holder of debt claim JUR, FIN upnik
holder in due course; holder of endorsement FIN indosatar v dobri veri, dobroverni imetnik menice, menični upravičenec
holder of insurance policy ZAV zavarovanec
holder of a pension ZAV upokojenec, upravičenec do pokojnine
holder of a pledge JUR, FIN zastavni upnik
holder of a power of attorney JUR pooblaščenec, mandatar
holder of record AM v knjigah družbe vpisani delničar
holder of a right JUR imetnik pravice, upravičenec
holder for value odplačni imetnik menice ki je krita z dobavo blaga

account holder BANČ imetnik računa
bona fide holder (of value) BORZ dobroverni imetnik (vrednostnega papirja)
bursary holder štipendist
cheque book holder etui za čeke
credit card holder BANČ, FIN imetnik kreditne kartice; ovitek/listnica za kreditne kartice
debenture holder imetnik obveznice/zadolžnice
equity holder delničar, solastnik družbe
escrow holder JUR posrednik, fiduciar, kdor hrani deponirane dokumente
lawful holder JUR zakoniti imetnik/lastnik
lease holder JUR zakupnik
loan holder FIN hipotekarni upnik
office holder UPR, ORG nosilec funkcije
place holder DEL nameščenec
policy holder ZAV zavarovanec
registered holder BR v knjigah družbe vpisani delničar
small holder AGR, JUR mali posestnik, mali kmetVir: Veliki angleško-slovenski (moderni) poslovni slovar - Lidija Šega

Komentiraj slovarski sestavek