keen prid.
1. oster, rezek, močan, aktiven
2. KOM konkurenčen

keen competition KOM močna/ostra/huda konkurenca
We are facing keen competition from Italian manufacturers. Srečujemo se z močno konkurenco italijanskih proizvajalcev.
keen demand KOM veliko povpraševanje
keen prices KOM konkurenčne/nizke cene

be a keen businessman biti zelo aktiven poslovnež, biti zagnan pri poslu, hitro reagirati na poslovne izziveVir: Veliki angleško-slovenski (moderni) poslovni slovar - Lidija Šega

Komentiraj slovarski sestavek