old prid. star

old age benefit AM (državna) starostna pokojnina ki jo prejme vsak moški po 65. letu in ženska po 60. letu starosti
old age pension BR (državna) starostna pokojnina ki jo prejme vsak moški po 65. letu in ženska po 60. letu starosti
old age pensioner ZAV, kr. OAP starostni upokojenec
old-age annuity ZAV starostna pokojninska renta
old age and dependents/survivors insurance ZAV osebno/starostno in družinsko pokojninsko/življenjsko zavarovanje
old-age welfare service DRUŽB starostno skrbstvo, skrb za ostarele
Old Baily JUR pog. osrednje londonsko sodišče
old civil servant DEL, BR upokojen državni uradnik
old clothesman KOM starinar
old country DRUŽB (stara) domovina zdomcev, izseljencev
old customer KOM stara stranka
old-established company EKON stara (uveljavljena/utečena) firma, družba s tradicijo
old-fashioned staromoden, nemoderen
old hand at work DEL izkušen mojster, kdor ima veliko delovnih izkušenj
Old Lady (of Threadneedle Street) BANČ pog. (centralna) Banka Anglije
old man DEL pog. "stari", šef, direktor
old people's home DRUŽB dom za ostarele
old share BORZ stara delnica
old stock KOM stara zaloga

facilities/home for old people DRUŽB dom za starejše občane, dom za ostarele
new for old KOM staro za novo ZAV novo za staro zavarovanje z izplačilom zavarovalnine brez odbitka na iztrošenost

of old standing ki že dolgo obstaja, utečen, uveljavljen, ki je že dolgo v navadi, s tradicijoVir: Veliki angleško-slovenski (moderni) poslovni slovar - Lidija Šega

Komentiraj slovarski sestavek