per predl. LAT, kr. p po, na
We need an average £25,000 per head per anum. V povprečju potrebujemo 25.000 na osebo funtov na leto.

per account rendered KOM, R-KNJ po (izstavljenem) računu
per advance vnaprej, s predplačilom
per annum kr. p.a. na leto
per calendar month kr. p.c.m. na mesec, mesečno
per capita consumption EKON, STAT poraba na prebivalca
per capita income EKON dohodek na prebivalca
per cent kr. p.c. odstotek
per-cent defective STAT, TEH odstotek enot z napako, kosov izmeta na sto
per contra entry R-KNJ protivknjižba
per day/diem kr. p.d. na dan, dnevno
per diem allowance DEL dnevnica, plačilo na dan
per head STAT na glavo, na osebo, na prebivalca
per hour na uro
We were travelling at twenty-five miles per hour. Vozili smo (s hitrostjo) 25 milj na uro.
per hundred na sto, med stotimi
per man-hour ORG, KOM, kr. p.m.h. na (delovno) uro enega delavca
per mensem/month na mesec, mesečno
He makes about £200 per month. Na mesec zasluži okoli 200 funtov.
per mille LAT na tisoč, promile, odtisoček
per pro; per procuration; per procurationem JUR, LAT, kr. p.p. per procura, po pooblastilu, za opomba ob podpisu pooblaščenca
The secretary signed the letter per pro the manager. Tajnica je podpisala pismo za direktorja.
per rail TRANS po železnici
per se LAT samo po sebi, samo zase
per thousand promile, odtisoček, na tisoč
The rate of defects is about 10 per thousand. Stopnja napak je okrog 10 na tisoč.
per train TRANS z vlakom
per week kr. p.w. na teden
per year letno, na leto

earnings per share BORZ, EKON dohodek na delnico, dividenda
entry per contra R-KNJ protivknjižba
interest at three per cent BANČ, FIN 3-odstotne obresti
national per capita income EKON narodni dohodek na prebivalca
output per hour EKON urna proizvodnja
output per manshift EKON storilnost delavca na izmeno; obseg proizvodnje, ki jo en delavec opravi v eni izmeni
parts per million TEH, KOM, kr. p.p.m kosov na milijon EKOL (število) delcev na milijon enota za merjenje imisije

as per v skladu z, glede na
as per advice BANČ po obvestilu klavzula na menici
as per contra R-KNJ v skladu s protivknjižbo
as per contract KOM, JUR po pogodbi, v skladu s pogodbo, v skladu s pogodbenimi določili
as per date do danes, do tega dne
as per (enclosed) invoice KOM po priloženem računu
as per list enclosed po priloženem seznamu
as per previous order KOM v skladu z navodili/zahtevami iz prejšnjega naročila
as per sample KOM po (priloženem/odobrenem) vzorcu
as per your letter glede na vaš dopis; kot navajate v pismu, v skladu z vašim pismomVir: Veliki angleško-slovenski (moderni) poslovni slovar - Lidija Šega

Komentiraj slovarski sestavek