per thousand promile, odtisoček, na tisoč
The rate of defect pieces is about 25 per thousand. Stopnja izpada/izmeta je okrog 25 kosov na tisoč.
per
thousandVir: Veliki angleško-slovenski (moderni) poslovni slovar - Lidija Šega

Komentiraj slovarski sestavek