port sam.
1. TRANS pristanišče, pristaniško mesto
2. TRANS, kr. pt. pristanišče, letališče
3. RAČ vrata, (računalniški) vhod

port authority JUR pristaniška uprava
port bill of lading KOM konosament/nakladnica za ladjo v pristanišču
port of call pristanišče postanka; pristanišče, kjer ladje redno pristajajo zaradi oskrbe z gorivom in zalogami
port charges/dues pristaniške takse/pristojbine
port of clearance izvozno pristanišče; pristanišče, kjer je blago izvozno carinjeno
port of commission JUR matično pristanišče
port of departure izvozno pristanišče, pristanišče vkrcavanja
port of destination namembno pristanišče
port of distress zasilno pristanišče, zasilno pristajališče za letala
port of embarkation kr. POE nakladalno pristanišče, pristanišče vkrcanja/nakladanja
port of entry uvozno pristanišče; pristanišče, kjer je blago uvozno ocarinjeno
port equalization KOM izenačenje železniških prevoznin do vseh pristanišč v državi
port equipment/facilities pristaniške naprave
port of exportation KOM izvozno pristanišče
port installations pristaniški objekti, pristaniške naprave
port of loading nakladalno pristanišče
port of refuge zasilno pristanišče, zasilno pristajališče za letala
port of registry JUR domače/matično pristanišče
port of shipment odpremno pristanišče, nakladalno pristanišče
port toll AM pristaniška taksa
port of transhipment prekladalno pristanišče
port warden AM pristaniški nadzornik

autonomous port prosta luka pristanišče z neodvisno upravo
barge port pristanišče, v katerem je potreben pretovor z majhnimi tovornimi ladjicami/barkami ker je premajhno za privez velikih tovornih ladij
bonded port KOM pristanišče s prostim carinskim skladiščem, pristanišče v prosti carinski coni
cartage port pristanišče, v katerem je potreben pretovor z majhnimi tovornimi ladjicami/barkami ker je premajhno za privez velikih tovornih ladij
close port BR rečno pristanišče, pristanišče v notranjosti
commercial port tovorno pristanišče
craft port pristanišče, v katerem je potreben pretovor z majhnimi tovornimi ladjicami/barkami ker je pristanišče premajhno za privez velikih tovornih ladij
discharge port namembno pristanišče, pristanišče razkladanja tovora
distant port najbolj oddaljeno namembno pristanišče
domestic port domače/lastno pristanišče, pristanišče za lastne potrebe gospodarsko močnega zaledja
entrepôt port KOM pristanišče z velikimi (carinskimi) skladišči za tranzit in reeksport
estuarine port pristanišče na rečnem ustju, pristanišče ob izlivu reke v morje
Europort evropsko pristanišče pomembnejše pristanišče v državi Evropske unije
free port KOM prosto pristanišče, prosta carinska cona
home port JUR matično pristanišče
inland port pristanišče v notranjosti na reki ali kanalu/prekopu, vendar z izhodom na morje
inward port uvozno pristanišče
lading port nakladalno pristanišče
liberty to call at any port pravica pristajanja v vsakem pristanišču
native port domače/matično pristanišče
naval port vojaško pristanišče
overside port pristanišče, v katerem je potreben pretovor z majhnimi tovornimi ladjicami/barkami ker je premajhno za privez velikih tovornih ladij
packet port majhno pristanišče za trajekte in manjše potniške ladje
river port rečno pristanišče
sea port obmorsko pristanišče
shipping port izvozno/odpremno pristanišče
surf port pristanišče, v katerem je potreben pretovor z majhnimi tovornimi ladjicami/barkami ker je premajhno za privez velikih tovornih ladij
surveyor of the port upravnik pristaniškega urada AM carinik v pristanišču
trading port trgovsko pristanišče
transhipping port prekladališče, prekladalno/pretovorno pristanišče
usage of the port KOM, TRANS navade v (določenem) pristanišču, pristaniške navade
warehousing port KOM pristanišče z velikimi (carinskimi) skladišči za tranzit in reeksport

call at a port pristati v nekem pristanišču, ustaviti se v pristanišču
clear/leave port TRANS izpluti
reach the port pripluti v pristanišče
report to the port authority prijaviti se pristaniški upraviVir: Veliki angleško-slovenski (moderni) poslovni slovar - Lidija Šega

Komentiraj slovarski sestavek