react gl. reagirati, odzvati se, odgovoriti (na kaj)
Shares reacted sharply to the fall in the exchange rate. Delnice so ostro reagirale na padec deviznega tečaja.
Markets reacted sharply to rumours of devaluation. Trg se je takoj odzval na govorice o devalvaciji.Vir: Veliki angleško-slovenski (moderni) poslovni slovar - Lidija Šega

Komentiraj slovarski sestavek