retire gl.
1. BANČ, FIN umakniti, vzeti nazaj, vzeti iz obtoka, unovčiti (menico)
2. DEL odstopiti, iti v pokoj, upokojiti (se)

retire under the age limit DEL starostno se upokojiti
retire from an association DRUŽB izstopiti iz društva
retire bonds/debentures FIN vzeti obveznice iz obtoka, odkupiti/izplačati obveznice
retire coins from circulation MON potegniti/vzeti kovance iz obtoka
retire to consultant status DEL upokojiti se, vendar še naprej sodelovati kot svetovalec
retire from one's job DEL iti v pokoj, upokojiti se
retire a loan FIN vrniti/izplačati posojilo, izplačati obveznice javnega posojila
retire from a partnership JUR izstopiti iz družbe kot družbenik
retire on a pension upokojiti se, iti v pokoj
retire the stock FIN, AM potegniti kapital nazaj v družbo

retired bill FIN unovčena menica, iz obtoka umaknjena menica
retired list DEL seznam upokojencev podjetja
retired pay DEL pokojnina
retired pensioner ZAV upokojenec iz delovnega razmerja
retired from public life DRUŽB ki/kdor se je umaknil iz javnega življenja

in a retired spot na odmaknjenem kraju

retiring director DEL direktor, ki se mu izteka mandat; član upravnega odbora, ki mu poteče mandat
retiring partner JUR družbenik, ki se izloča/umika iz družbe v pokoj; izstopajoči družbenik
retiring pension ZAV, BR starostna pokojnina državna pokojnina za vse moške, stare več kot 65, in ženske, stare več kot 60 let
retiring president DEL dosedanji predsednik
retiring room DRUŽB toaleta, toaletni prostoriVir: Veliki angleško-slovenski (moderni) poslovni slovar - Lidija Šega

Komentiraj slovarski sestavek