senior prid., kr. Sen, Sr
1. starejši po letih ali po stažu
2. višji po položaju
3. pomembnejši, prednosten

senior bond BORZ prednostna obveznica ki je ob likvidaciji (družbe) prva izplačana
senior citizen DRUŽB starejši občan, upokojenec
senior clerk DEL višji (pisarniški) uradnik
senior director UPR višji član upravnega odbora
senior executive/manager UPR, ORG višji vodilni delavec, direktor z velikimi pooblastili
senior issue BORZ izdaja vrednostnih papirjev s posebnimi/večjimi ugodnostmi
senior mortgage JUR, AM prva hipoteka s prednostno pravico poplačila
senior official DEL pomembni/visoki uradnik (ministrstva/vlade)
senior partner JUR družbenik z večinskim/pomembnim deležem, pomembnejši/glavni družbenik
senior principal POL, BR višji uradnik ministrstva
the senior ranking official in the delegation vodja delegacije, najpomembnejši član delegacije, član delegacije z najvišjim položajem
senior shares BORZ, BR ustanovitvene/prednostne delnice
senior staff UPR vodilni/vodstveni kadri
senior stock BORZ, AM prednostna delnica
senior vice-president namestnik predsednikaVir: Veliki angleško-slovenski (moderni) poslovni slovar - Lidija Šega

Komentiraj slovarski sestavek