share-hawking BORZ borzne špekulacije z vsiljivo prodajo manj vrednih delnic
shareVir: Veliki angleško-slovenski (moderni) poslovni slovar - Lidija Šega

Komentiraj slovarski sestavek