strike
I. sam.
1. udarec, zadetek
2. EKON najdba rude, nafte
3. DEL stavka
II. gl.
1. udariti, zadeti
2. DEL prekiniti delo, stavkati

strike action DEL stavka
strike ballot DEL glasovanje o stavki
strike call DEL poziv (sindikata) k stavki
strike committee DEL, ORG stavkovni odbor
strike fund(s) DEL, R-KNJ stavkovni sklad za izplačila pomoči stavkajočim
strike movement DEL, EKON stavkovno gibanje
strike money/pay DEL, R-KNJ sindikalno nadomestilo osebnega dohodka med stavko
strike-picket DEL delavska/stavkovna straža
strike price BORZ limitirana cena najvišja/najnižja mogoča cena v premijskem poslu
strike, riots and civil commotion ZAV, kr. SR&CC, srcc stavke, vstaje in javni nemiri skupina zavarovalnih tveganj
strike vote DEL glasovanje o stavki
strike wave DEL, EKON stavkovni val

all-out strike DEL splošna stavka
ca'canny strike DEL bela stavka
economic strike DEL stavka za povečanje plač
general strike DEL splošna stavka
go-slow strike DEL bela stavka, stavka v obliki upočasnjenega/počasnega dela
hunger strike POL gladovna stavka
lightning strike DEL nenapovedana stavka, spontana prekinitev dela
lucky strike srečno naključje
mass strike DEL splošna stavka
no-strike agreement/clause DEL, JUR dogovor o nestavkanju, določba o odpovedi pravice do stavke v delovni pogodbi
official/organized strike DEL organizirana stavka pod vodstvom sindikatov
quickie strike AM nenapovedana/spontana stavka, na hitro sklicana stavka
right to strike DEL pravica do stavke
secondary strike DEL solidarnostna stavka
sit-down strike DEL stavka, pri kateri ostanejo delavci na svojih delovnih mestih; protestna stavka s sedenjem na delovnem mestu
slow-down strike DEL, AM stavka v obliki namerno upočasnjenega dela, bela stavka
spontaneous strike DEL spontana/neorganizirana stavka
stay-down strike DEL stavka rudarjev ki med stavko ostanejo v jami
stay-in strike DEL stavka, pri kateri delavci ostanejo na delovnih mestih
sympathetic/sympathy strike DEL solidarnostna stavka
token strike DEL opozorilna stavka, prekinitev dela
unauthorized strike DEL divja stavka; stavka, ki je ni organiziral sindikat
unofficial strike DEL neorganizirana prekinitev dela; stavka, ki je ni organiziralo vodstvo sindikata
warning strike DEL opozorilna stavka
wildcat strike DEL divja/neorganizirana stavka brez odobritve sindikalnega vodstva
work-to-rule strike DEL bela stavka, stavka v obliki (počasnega) dela strogo po predpisih

be (out) on strike (for higher pay) DEL stavkati (za povečanje plač)
bring on a strike DEL začeti stavko
come/go out (on strike) DEL začeti stavko, iti na cesto
take strike action DEL začeti stavko/stavkati

strike an average vzeti povprečje
strike a balance FIN izračunati saldo, zaključiti račun/konto
strike a bargain/deal KOM skleniti posel, narediti/skleniti kupčijo
strike a hard bargain uspešno končati težka pogajanja, doseči ugodne pogoje
strike coins kovati denar
strike a committee ORG imenovati komisijo
strike a dividend FIN izplačati dividendo
strike hands on/upon a bargain/deal KOM seči si v roke v znak sklenitve posla udariti (si) v roke, skleniti posel/kupčijo
strike for shorter working hours DEL stavkati za skrajšanje delovnega časa
strike on the job DEL stavkati v obliki upočasnjenega dela
strike off R-KNJ odšteti, črtati, odplačati
strike off the list/roll črtati s seznama
strike off the register JUR izbrisati iz registra
strike oil najti nafto, naleteti na naftni vrelec pog. uspeti v poslu
strike out prečrtati, črtati
Strike out words non applicable! Neustrezno prečrtajte!
strike out a new fashion KOM uvesti novo modo
strike in protest against bad working conditions s stavko protestirati proti slabim delovnim razmeram
strike it rich FIN pog. najti zlato, naleteti na zlato žilo, obogateti

poverty stricken osiromašen

striking (of) a balance FIN saldiranje (konta/računa)
striking the balance on an account R-KNJ končna/zaključna vknjižba na kontu
striking price BORZ izvršilna cena opcijskega poslaVir: Veliki angleško-slovenski (moderni) poslovni slovar - Lidija Šega

Komentiraj slovarski sestavek