thousand štev. tisoč

thousands of visitors TUR na tisoče obiskovalcev

a chance in a thousand izjemna priložnost
one-thousand-hour clause DEL, AM načelo, da delavec ne glede na delovni čas v 26 tednih ne sme opraviti več kot 1000 delovnih ur

per thousand promile, odtisoček, na tisoč
The rate of defect pieces is about 25 per thousand. Stopnja izpada/izmeta je okrog 25 kosov na tisoč.Vir: Veliki angleško-slovenski (moderni) poslovni slovar - Lidija Šega

Komentiraj slovarski sestavek