stárosten (-tna -o) adj. di, dell'età; di anzianità, della vecchiaia; senile:
zdraviti starostne bolezni curare le malattie senili
prekoračiti starostno mejo superare i limiti di età
starostna pokojnina pensione di anzianità
starosten upokojenec pensionato
starostno zavarovanje assicurazione contro la vecchiaia
med. starostna amnezija amnesia senile
starostna bebavost perbiafrenia, demenza senile
starostna naglušnost presbiacusi
starostna distribucija distribuzione (della popolazione) per etàVir: Veliki slovensko-italijanski slovar - Sergij Šlenc

Komentiraj slovarski sestavek