-álne [-aːˈlnɛ]

−◡
bralne, ftalne, hvalne, Jalne, kalne, Malne, pralne, skalne, spalne, stalne, talne, tkalne, žalne, Žalne, žgalne

◡−◡
alkalne, analne, astralne, banalne, barvalne, bazalne, bivalne, bljuvalne, bodalne, breztalne, brisalne, brizgalne, brutalne, centralne, cvrčalne, čakalne, česalne, črpalne, črtalne, dajalne, dentalne, deskalne, dihalne, dirkalne, drgalne, drsalne, držalne, dvigalne, fatalne, fekalne, fetalne, fevdalne, finalne, fiskalne, fokalne, formalne, fraktalne, frezalne, frontalne, gibalne, gladkalne, globalne, glodalne, godalne, grizalne, gubalne, gugalne, hiralne, igralne, iskalne, jadralne, jahalne, jedkalne, jemalne, kanalne, kapalne, kavdalne, kavzalne, kazalne, kepstralne, kiralne, kisalne, klepalne, kokalne, kopalne, koralne, kotalne, kovalne, kristalne, krpalne, kuhalne, legalne, letalne, ležalne, likalne, lojalne, lokalne, lučalne, luknjalne, manjšalne, mazalne, mečkalne, mehčalne, menjalne, mentalne, mešalne, metalne, mikalne, mitralne, modalne, moralne, Motalne, nadtalne, nevtralne, nihalne, nikalne, njuhalne, normalne, obalne, očalne, oksalne, opalne, oralne, ovalne, padalne, pavšalne, pedalne, pihalne, pisalne, pitalne, plavalne, plezalne, pluralne, podtalne, pohvalne, pokalne, predalne, pritalne, puščalne, rafalne, rahljalne, rajalne, ravnalne, regalne, rektalne, rezalne, rezkalne, risalne, ruralne, sakralne, sedalne, sejalne, sekalne, sesalne, sevalne, signalne, sipalne, skakalne, sklepalne, skrivalne, slabšalne, smejalne, snemalne, snovalne, sožalne, spajalne, spajkalne, spektralne, spenjalne, spiralne, srkalne, stepalne, stikalne, stiskalne, stopalne, stradalne, stresalne, strgalne, strugalne, suvalne, ščipalne, šivalne, tehtalne, tekalne, teptalne, termalne, tipalne, tipkalne, tiskalne, tiščalne, tolkalne, tonalne, totalne, tresalne, trgalne, valjalne, vazalne, vbrizgalne, večalne, verbalne, veslalne, vezalne, vitalne, vlagalne, vnašalne, vogalne, vohalne, vokalne, vonjalne, vpenjalne, vprašalne, vračalne, vrtalne, vsesalne, vzbujalne, vzhajalne, vžigalne, zahvalne, zbiralne, zgibalne, zibalne, zlagalne, zmerjalne, zrcalne, žvekalne, žvižgalne

−−◡
nepralne, nestalne, polstalne

◡◡−◡
abisalne, adrenalne, agonalne, aksialne, anomalne, azonalne, bienalne, cerebralne, črkovalne, decimalne, dedovalne, digitalne, dodajalne, dogajalne, doktrinalne, dotikalne, dovajalne, epohalne, federalne, festivalne, figuralne, fizikalne, generalne, genitalne, glaskovalne, glasovalne, gostovalne, hormonalne, humoralne, integralne, intervalne, izbiralne, izganjalne, izmenjalne, izpiralne, izravnalne, iztepalne, izvajalne, izzivalne, izžemalne, izžigalne, jamčevalne, kantonalne, kapitalne, kardinalne, kataralne, katedralne, kaznovalne, klerikalne, kljubovalne, kolosalne, komunalne, kriminalne, lateralne, leksikalne, liberalne, ljubkovalne, ločevalne, magistralne, maksimalne, marginalne, maščevalne, mineralne, minimalne, mirovalne, muzikalne, nabijalne, nabiralne, nagibalne, nakladalne, namakalne, nanašalne, napadalne, napajalne, napenjalne, naravnalne, nastavljalne, naštevalne, natezalne, natikalne, naturalne, navijalne, negovalne, nizkotalne, nominalne, obarjalne, občevalne, obešalne, obiralne, obnavljalne, obračalne, obsevalne, obuvalne, odbijalne, odbiralne, odcejalne, odjemalne, odlagalne, odmetalne, odpiralne, odštevalne, odvajalne, odvijalne, odvračalne, ogledalne, ogrevalne, ogrinjalne, okušalne, optimalne, orbitalne, orkestralne, osvajalne, ovijalne, oviralne, oziralne, ožemalne, ožigalne, pastoralne, peroralne, personalne, pobiralne, počivalne, podajalne, pogrinjalne, pojemalne, pokrivalne, pomikalne, pomivalne, ponavljalne, ponikalne, popravljalne, poravnalne, porivalne, poslovalne, postavljalne, potovalne, povijalne, požigalne, požiralne, prebanalne, prebijalne, prebiralne, predavalne, predvajalne, prefrontalne, preganjalne, pregibalne, pregrevalne, prehajalne, prekladalne, prekrivalne, premikalne, prenašalne, presejalne, pretakalne, prevajalne, previjalne, pričevalne, prijemalne, primerjalne, priobalne, pripiralne, pripravljalne, pristajalne, pritiskalne, priznavalne, prodajalne, proksimalne, radikalne, razbijalne, razdiralne, razgibalne, razkladalne, razkrajalne, razlagalne, razpravljalne, razstavljalne, raztezalne, razvažalne, razvijalne, redovalne, reševalne, revijalne, rustikalne, sestavljalne, seštevalne, sežigalne, shranjevalne, shujševalne, sifonalne, simetralne, sindikalne, sinodalne, sklicevalne, spoznavalne, sprehajalne, spremljevalne, stanjševalne, stopnjevalne, strahovalne, strjevalne, strukturalne, svetovalne, šepetalne, teatralne, tekmovalne, temporalne, terminalne, tlakovalne, točkovalne, torakalne, transverzalne, trgovalne, triumfalne, ubijalne, ujemalne, ulivalne, umikalne, umivalne, uparjalne, upravljalne, uravnalne, uretralne, usedalne, uspavalne, ustavljalne, ustvarjalne, utripalne, uvajalne, uživalne, vaginalne, varčevalne, varovalne, vdihovalne, vertikalne, vključevalne, vkrcevalne, vpisovalne, vpraševalne, vrezovalne, vrinjevalne, vsrkovalne, vtiskovalne, vzbujevalne, vzdrževalne, vzorčevalne, zabijalne, zaganjalne, zajemalne, zalivalne, zamenjalne, zapiralne, zastaralne, zatikalne, zatiralne, zavajalne, zavijalne, zaviralne, zazidalne, zaznavalne, zažigalne, zbliževalne, zborovalne, združevalne, zgorevalne, zgoščevalne, zlogovalne, zmagovalne

−◡−◡
abnormalne, amoralne, atonalne, bifokalne, bimetalne, dvopredalne, dvotonalne, ilegalne, medkristalne, neformalne, nelegalne, nelojalne, nemoralne, nenormalne, neverbalne, podnormalne, polfevdalne, polfinalne, polkristalne, pollegalne, samohvalne, večkanalne

◡−◡−◡
četrtfinalne

−◡◡−◡
bilateralne, enokanalne, geotermalne, hidrotermalne, intradermalne, neizzivalne, neliberalne, nenapadalne, neonatalne, neporavnalne, neujemalne, neustvarjalne, paranormalne, protifevdalne, protimoralne, soustvarjalne, športnoplezalne

◡−◡◡−◡
akratotermalneVir: Amebisov slovar rim - Amebis

Komentiraj slovarski sestavek