-áhor [-aːˈxɔr]

−◡
Bahor, grahor, Grahor, PahorVir: Amebisov slovar rim - Amebis

Komentiraj slovarski sestavek