-óbi [-oːˈbi]

−◡
gobi, Gobi, grobi, hobi, Jobi, lobi, pobi, Robbi, robi, Robi, skobi, snobi, škrobi, šobi, Šobi, trobi, zglobi, zobi

◡−◡
bonobi, brezzobi, dvozobi, golobi, Golobi, izšobi, jojobi, mikrobi, naškrobi, našobi, Niobi, obrobi, odrobi, odtrobi, otrobi, ozobi, podobi, podrobi, poškrobi, potrobi, pregrobi, prirobi, pritrobi, raztrobi, spodobi, trirobi, trizobi, zarobi, zatrobi

−−◡
trirobi, trizobi, trorobi

◡◡−◡
anglofobi, belorobi, belozobi, celorobi, dolgozobi, drobnozobi, garderobi, gnilozobi, gostozobi, ksenofobi, mlečnozobi, Nairobi, ostrorobi, ostrozobi, prispodobi, redkozobi, rogozobi, sabljezobi, topozobi, upodobi, usposobi

−◡−◡
enozobi, prapodobi, predpodobi, štirirobi

−◡◡−◡
samopodobiVir: Amebisov slovar rim - Amebis

Komentiraj slovarski sestavek