odtisoček (samostalnik) promile, ‰Vir: Amebisov slovar sopomenk - Amebis

Komentiraj slovarski sestavek