prednji (pridevnik) sprednji; prejšnji, poprejšnjiVir: Amebisov slovar sopomenk - Amebis

Komentiraj slovarski sestavek