ἀγελαῖος 3 (ἀγέλη) k čredi spadajoč, v čredi, črede …, βοῦς govedo, ki se pase; ἰχθύες ribe selilke (prehodne ribe).Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek