βουκολία, ἡ, ion. -ίη βουκόλιον, τό (βου-κόλος) goveja čreda, govedo.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek