βου-νόμος 2 (νέμω) poet. ki pase govedo, ἀγέλαι čreda goved, ki se pase.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek