δοκιμή, δοκίμιον, τό 1. izkušnja, izkušenost, preizkušenost NT, ἵνα γνῶ τὴν δοκιμήν da bi spoznal in izkusil. 2. potrditev, potrjenje NT.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek