Ἡρό-δοτος, grški zgodovinar iz Halikarnasa v Kariji, rojen okr. 480 pr. Kr., umrl v začetku pelop. vojske.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek