συγκυρία, naključje, slučaj, κατὰ συγκυρίαν slučajno, po naključju NT.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek