συν-τυγχάνω 1. trčim, zadenem skupaj s kom, sestanem se, snidem se s kom, srečam, namerim se na koga, prihajam do koga τινί NT, ὁ συντυχών katerisibodi; ἔργον συντυχόν navadno, malovredno delo; τινὸς κακοῦ ἀνδρός spoznam koga kot hudobnega človeka; μοίρᾳ ἐχθίονι zapadem sovražni usodi. 2. zgodim se, dogodim se, pripetim se, primerim se, zadene me kaj (včasih impers.) τὸ συντυχόν naključje.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek