συντυχία, ἡ, ion. -ίη (συν-τυγχάνω) 1. dogodek, slučaj, naključje, κατὰ συντυχίην slučajno. 2. usoda, stanje, položaj; sreča, srečen izid, uspeh; nesreča, nezgoda, neprilika.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek