MEDIA (Dansko)

Področje:


Dansko: Foranstaltninger til Fremme af Udviklingen i den Audiovisuelle Industri , Fællesskabets handlingsprogram til udvikling af den audiovisuelle industri ,
Nemško: MEDIA , Massnahmen zur Förderung der audiovisuellen Industrie
Grško: MEDIA , Μέτρα ενθάρρυνσης για την ανάπτυξη της βιομηχανίας οπτικοακουστικών μέσων
Angleško: Action Programme for the European audiovisual media products industry , MEDIA , Measures to Encourage the Development of the Audiovisual Industry
Špansko: MEDIA , Medidas de fomento del desarrollo de la industria audiovisual , Medidas para estimular el desarrollo de la industria audiovisual
Finsko: MEDIA , toimintaohjelma Euroopan audiovisuaalisen teollisuuden kehityksen edistämiseksi
Francosko: MEDIA , Mesures d'encouragement pour le développement de l'industrie audiovisuelle , Mesures pour Encourager le Développement de l'Industrie Audiovisuelle
Italijansko: MEDIA , Misure d'incorraggiamento per lo sviluppo dell'industria audiovisiva
Malteško: MEDIA
Nizozemsko: MEDIA , actieprogramma ter bevordering van de ontwikkeling van de audiovisuele industrie in Europa
Portugalsko: MEDIA , Medidas de incentivo ao desenvolvimento da indústria audiovisual
Švedsko: EGs program för stöd åt produktion och distribution av film och video , MEDIA , handlingsprogram för att främja den europeiska audiovisuella industrinVir: IATE - European Union, 2016

Komentiraj slovarski sestavek