NOS (Angleško)

Področje: Information technology and data processing


Angleško: Network Operating System
Francosko: NOS , système d'exploitation de réseau
Portugalsko: NOS , sistema operativo para redeVir: IATE - European Union, 2016

Komentiraj slovarski sestavek