Convenção relativa à Duração do Trabalho e ao Descanso nos Transportes Rodoviários (Portugalsko)

Področje:


Dansko: konvention angående arbejds- og hviletid inden for vejtransport
Nemško: Übereinkommen über die Arbeitszeit und die Ruhezeiten im Straßentransport
Grško: ΔΣΕ 67: Για τη διάρκεια της εργασίας και τις χρονικές περιόδους ανάπαυσης στις οδικές μεταφορές
Angleško: Convention concerning the Regulation of Hours of Work and Rest Periods in Road Transport
Špansko: Convenio relativo a las horas de trabajo y al descanso en el transporte por carretera , Convenio sobre las horas de trabajo y el descanso (transporte por carretera), 1939
Francosko: Convention concernant la durée du travail et les repos dans les transports par route , Convention sur la durée du travail et les repos (transports par route), 1939
Irsko: Coinbhinsiún maidir le hUaireanta Oibre agus Sosanna san Iompar de Bhóthar a Rialáil , an Coinbhinsiún maidir le Rialáil Uaireanta Oibre agus Sosanna san Iompar de Bhóthar
Madžarsko: Egyezmény a munka- és pihenőidő szabályozásáról a közúti szállításban , Egyezmény a munka- és pihenőidőről (közúti szállítás), 1939
Italijansko: Convenzione riguardante l'orario di lavoro e gli intervalli di riposo nei trasporti su strada
Poljsko: Konwencja nr 67 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca czasu pracy i wypoczynku w transporcie drogowym
Slovaško: Dohovor o úprave pracovného času a dobách odpočinku v cestnej dopraveVir: IATE - European Union, 2016

Komentiraj slovarski sestavek