THC (Angleško)

Področje: TRADE Taxation TRANSPORT


Angleško: terminal handling charges
Francosko: frais de manutention au terminal , taxes de manutention au terminal
Italijansko: THC , spese per movimentazione nel terminale
Nizozemsko: THC-kosten , terminalkosten
Portugalsko: encargos da movimentação em porto , encargos de manuseamento no terminalVir: IATE - European Union, 2016

Komentiraj slovarski sestavek