A Tanács 2009. február 26-i 207/2009/EK rendelete a közösségi védjegyről (Madžarsko)

Področje: LAW


Bolgarsko: Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета относно марката на Общността , Регламент относно марката на Общността
Češko: nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství , nařízení o ochranné známce Společenství
Dansko: EF-varemærkeforordningen , forordningen om EF-varemærker
Nemško: GMV , Gemeinschaftsmarkenverordnung , Verordnung über die Gemeinschaftsmarke
Grško: Κανονισμός για το κοινοτικό σήμα
Angleško: CTMR , Community trade mark regulation , Council Regulation (EC) No 207/2009 on the Community trade mark , Regulation on the Community trade mark
Špansko: RMC , Reglamento sobre la marca comunitaria
Estonsko: määrus ühenduse kaubamärgi kohta
Finsko: yhteisön tavaramerkkiasetus
Francosko: RMC , règlement sur la marque communautaire
Irsko: Rialachán maidir leis an trádmharc Comhphobail
Hrvaško: Uredba Vijeća (EZ) br. 207/2009 o žigu Zajednice , Uredba o žigu Zajednice
Madžarsko: a közösségi védjegyről szóló rendelet
Italijansko: RMC , regolamento sul marchio comunitario
Litovsko: Reglamentas dėl Bendrijos prekių ženklo
Latvijsko: CTMR , Kopienas preču zīmes regula , Regula par Kopienas preču zīmi
Malteško: CTMR , Regolament dwar it-trade mark Komunitarja , Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 207/2009 tas-26 ta' Frar 2009 dwar it-trade mark Komunitarja
Nizozemsko: verordening inzake het Gemeenschapsmerk
Poljsko: rozporządzenie o wspólnotowym znaku towarowym , rozporządzenie w sprawie wspólnotowego znaku towarowego
Portugalsko: Regulamento Marca Comunitária , regulamento sobre a marca comunitária
Romunsko: Regulamentul privind marca comunitară
Slovaško: nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 o ochrannej známke Spoločenstva , nariadenie o ochrannej známke Spoločenstva
Slovensko: uredba o blagovni znamki Skupnosti
Švedsko: förordning om gemenskapsvarumärkenVir: IATE - European Union, 2016

Komentiraj slovarski sestavek