activos que no son reservas (Špansko)

Področje: FINANCE


Dansko: tilgodehavender der ikke henhører under reserverne
Grško: απαιτήσεις που δεν περιλαμβάνονται στο αποθεματικό
Angleško: nonreserve claimsVir: IATE - European Union, 2016

Komentiraj slovarski sestavek