Convenção das Nações Unidas sobre a Utilização de Comunicações Electrónicas nos Contratos Internacionais (Portugalsko)

Področje:


Dansko: De Forenede Nationers konvention om anvendelse af elektronisk kommunikation i internationale aftaler
Nemško: Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Verwendung elektronischer Mitteilungen bei internationalen Verträgen
Angleško: United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts
Špansko: Convención de las Naciones Unidas sobre la Utilización de las Comunicaciones Electrónicas en los Contratos Internacionales
Francosko: Convention des Nations unies sur l'utilisation de communications électroniques dans les contrats internationaux
Irsko: Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le hÚsáid na Cumarsáide Leictreonaí i gConarthaí Idirnáisiúnta
Poljsko: Konwencja Narodów Zjednoczonych o wykorzystaniu komunikacji elektronicznej w kontraktach międzynarodowych
Slovaško: dohovor OSN o používaní elektronickej komunikácie v medzinárodných zmluvách
Švedsko: Förenta nationernas konvention om användning av elektronisk kommunikation i internationella avtalVir: IATE - European Union, 2016

Komentiraj slovarski sestavek