sms-phishing (Nizozemsko)

Področje: Communications Information technology and data processing


Angleško: smishing
Finsko: tekstiviestihuijaus
Irsko: smioscaireacht
Nizozemsko: smishing ,Vir: IATE - European Union, 2016

Komentiraj slovarski sestavek