gerichte phishing (Nizozemsko)

Področje: Information technology and data processing


Angleško: spear phishing
Nizozemsko: spear phishingVir: IATE - European Union, 2016

Komentiraj slovarski sestavek