ágar -ja  želatini podobna snov iz agaroze in agaropektina. Pridobljena je iz rdečih morskih alg, predvsem iz rodov Gelidium in Gracilaria. V vodi se stopi pri 100° C in strdi pri 40 do 45° C; glej gojišče  sin. ágar-ágar

Razložene stalne zveze:
agar po Drigalskem selektivno in diferencialno gojišče, ki vsebuje laktozo;
BCYE agar specialno gojišče za gojenje legionel;
Bordet-Gengoujev agar specialno gojišče za gojenje bakterije Bordetella pertusis; sin. BG agar;
Claubergov agar selektivno gojišče s kalijevim teluritom za gojenje korinebakterij;
CLED agar diferencialno gojišče za izolacijo bakterij iz urina. Vsebuje L-cistein, laktozo in zmanjšano količino elektrolitov.;
Columbia agar selektivno gojišče, ki pospešuje rast po Gramu pozitivnih bakterij; sin. CNA agar;
čokoladni agar obogateno gojišče, ki vsebuje s toploto obdelano kri, rastne faktorje in vitamine;
Dermatofitni agar specialno selektivno gojišče na osnovi gojišča SDA z dodanimi antibiotiki in pH indikatorjem; uporablja se predvsem za izolacijo patogenih dermatofitnih gliv; sin. DTM;
koruzni agar obogateno gojišče, ki se uporablja za gojenje gliv iz rodu Candida spp. in njihove tvorbe klamidospor;
krvni agar obogateno gojišče, ki vsebuje ogljikove hidrate in citrirano ali defibrinirano govejo ali ovčjo kri;
MacConkeyjev agar selektivno in diferencialno gojišče, ki podpira rast po Gramu negativnih bakterij in njihovo razlikovanje glede na fermentacijo laktoze; sin. MacC;
Mueller-Hintonov agar trdno gojišče, ki se večinoma uporablja za ugotavljanje občutljivosti bakterij za antibiotike;
Sabouraudov agar selektivno gojišče za gojenje in izolacijo gliv;
Schaedlerjev agar obogateno gojišče za gojenje anaerobnih bakterij;
SDA agar modificirano Sabouraudovo selektivno gojišče za gojenje in izolacijo gliv, predvsem dermatofitov;
XLD agar selektivno in diferencialno gojišče za gojenje in diferenciacijo po Gramu negativnih bakterij, predvsem salmonel in šigel;
navadni agar navadni bujon z dodanim 1,5 % - 2,5 % agarjem Vir: Mikrobiološki slovar - Slovensko mikrobiološko društvo

Komentiraj slovarski sestavek