alkohól -a  alifatska spojina z eno ali več hidroksilnimi skupinami, vezanimi na ogljikove atome  Vir: Mikrobiološki slovar - Slovensko mikrobiološko društvo

Komentiraj slovarski sestavek