Bartonélla [bartonéla]  rod po Gramu negativnih, aerobnih, pleomorfnih, fakultativno znotrajceličnih bakterij. Parazitirajo v eritrocitih, žilnih endotelijskih celicah, makrofagih, dendritičnih celicah številnih živali in človeka. Za človeka patogene vrste so B. hensélae, B. quintána in B. bacillifórmisVir: Mikrobiološki slovar - Slovensko mikrobiološko društvo

Komentiraj slovarski sestavek