bifázen -zna -o  ki se pojavlja v dveh fazah 

Proste zveze:
bifazne glive, bifazne salmonele;  Vir: Mikrobiološki slovar - Slovensko mikrobiološko društvo

Komentiraj slovarski sestavek