Káuffmann-Whíte-ova shema -e -e ž  klasifikacija salmonel po antigenski strukturi glede na antigene O, antigen Vi in antigene H. Salmonele z istimi ali sorodnimi antigeni O so razvrščene v skupine, ki jih označujemo z velikimi črkami A - Z in skupine 51 do 65. Prve štiri skupine (A -D) so praktično najvažnejše. V posameznih skupinah razločujemo različne serovare po specifičnih antigenih H. Vir: Mikrobiološki slovar - Slovensko mikrobiološko društvo

Komentiraj slovarski sestavek