reagírati -am  

1. odgovoriti, odzvati se na kaj: telo imunsko reagira na vdor antigena; raztopina reagira bazično, kislo  

2. vezati se s čim: protitelo reagira z antigenom   Vir: Mikrobiološki slovar - Slovensko mikrobiološko društvo

Komentiraj slovarski sestavek