miázemski -a -o  ki se nanaša na miazo 

Proste zveze:
miázemska teorija nalezljivih bolezni;  



Vir: Mikrobiološki slovar - Slovensko mikrobiološko društvo

Komentiraj slovarski sestavek