Müller-Kaúffmannov tetrationátni bujón -ega -ega -a  obogatitveno gojišče za salmonele  Vir: Mikrobiološki slovar - Slovensko mikrobiološko društvo

Komentiraj slovarski sestavek